GDPR
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

A.L.B. spol. s r.o., se sídlem Obecnice č. 3, 262 21 Obecnice IČ 48953385, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 30998, dále jen "Správce"

"Subjekt" údajů je podle GDPR fyzická osoba, k níž se osobní udaje vztahují.

 1. Subjekt tímto uděluje Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR).
 2. Správce bude zpracovávat tyto osobní údaje:
  Jméno a příjmení
  Název společnosti
  Adresa
  E-mail
  Telefonní číslo
 3. Souhlas uděluji dle Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 36 měsíců od udělení souhlasu od posledního kontaktu, případně do odvolání nebo opravy tohoto souhlasu.
 4. Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v objednávkách a/nebo v cenových nabídkách a/nebo při zakoupení zboží (jméno, příjmení, telefon, email, kontaktní a doručovací adresa, a jejich uchováváním správcem.
 5. Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak jsou:
  Osoby, které Vám doručují kupované zboží
 6. Prohlašuji, že jsem byl ze strany Správce informován o svých právech a povinnostech v souvislosti se zpracováním osobních údajů (OÚ), zejména o právu být informován/a o zpracování svých OÚ, na přístup ke svým OÚ, právu na kopii, na opravu či doplnění nepřesných OÚ, o právu na výmaz OÚ, o právu na omezení zpracování OÚ v rozsahu a čase, právu požadovat přenesení údajů k jinému správci, o právu vznést námitku či stížnost proti zpracování OÚ, právu svůj souhlas odvolat.
 7. Seznam zpracovávaných osobních údajů a podrobné informace týkající se výkonu mých práv ochrany osobních údajů mohu najít v provozovně firmy i na internetových stránkách Správce www.salatyobe.cz. Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: salatyob@seznam.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
 8. V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů využijte prosím e-mailu: salatyob@seznam.cz